EY plashka
Олена Любящева
23.06.2021
Чи достатньо вивчити МСФЗ (IAS) 16 для обліку основних засобів?
Нещодавно до нас в Академію надійшов запит про проведення тренінгу по МСФО (IAS) 16 «Основні засоби». Клієнт хотів отримати інформацію виключно з обліку основних засобів, поставивши ліміт часу – 2 години.

«Не проблема, – подумала я, – клієнт завжди правий». Я взагалі кожен стандарт можу розповісти за дві хвилини, що і роблю в обов'язковому порядку, коли підводжу підсумки тренінгу.

Почавши з клієнтом обговорювати особливості його обліку «Основних засобів». В результаті довелося проводити 5 занять по 2 години для відпрацювання «больових точок».
Зазвичай всі практикуючі бухгалтери знають, як враховувати основні засоби. Поступив документ про придбання обладнання на суму 24 тис. грн., В тому числі ПДВ 4 тис. грн. Відображаємо бухгалтерським записом:

Дебет «Капітальні інвестиції» 20 тис. грн. (без ПДВ)
Дебет «ПДВ» 4 тис. грн.
Кредит «Розрахунки з постачальником» 24 тис. грн.

Принесли документ про введення в експлуатацію – робимо проводки

Дебет «Основні засоби»
Кредит «Капітальні інвестиції» в сумі 20 тис. грн.

У МСФЗ взагалі немає поняття «Капітальні інвестиції»
Потім починаємо нараховувати амортизацію, припиняємо – коли повністю перенесли первісну вартість основного засобу на собівартість виробленої продукції, тобто коли його балансова вартість дорівнює 0.

Все виглядає просто, але за такою простотою криється маса нюансів, які потрібно врахувати при складанні звітності відповідно до МСФЗ. Проблеми і питання можуть виникати на кожному етапі визнання і оцінки придбаного обладнання.

У МСФЗ взагалі немає поняття «Капітальні інвестиції». Чи може компанія застосовувати МСБО (IAS) 16 до вже отриманого, але не встановленого устаткування? Чому деякі компанії в складі статті «Основні засоби» балансу відображають аванси, виплачені на користь постачальників обладнання, навіть коли обладнання ще не поставлено? Відповідь на ці питання знаходимо в формулюванні цілей цього стандарту, які передбачають відображення інформації про інвестиції компанії в його основні засоби та зміни в таких інвестиціях. Виплата авансу на основні засоби в багатьох випадках може розглядатися як інвестиції в основні засоби. Однак IAS 16 не застосовується для обліку:

  • біологічних активів, які перебувають в рамках застосування МСБО (IAS) 41 «Сільське господарство», крім плодових культур
  • довгострокових активів, утримуваних для продажу при виконанні критеріїв, передбачених МСФЗ (IFRS) 5
  • активів, пов'язаних з розвідкою та оцінкою згідно МСФЗ (IFRS) 6
Якщо ви не знаєте, що таке біологічні активи, плодові культури, або не знаєте, коли основні засоби можна і потрібно класифікувати як довгострокові активи, призначені для продажу, то вам необхідно вивчити ще відповідні МСБО (IAS) 41 і МСФЗ (IFRS) 5.

Біологічні активи – це живі тварини і рослини. Якщо компанія їх вирощує для продажу (курчата, саджанці в розпліднику) або для виробництва сільськогосподарської продукції (молоко, м'ясо), то такі активи враховуються в рамках МСБО (IAS) 41. Якщо ж компанія утримує, наприклад, сторожових собак для охорони або висаджує зелені насадження для озеленення території чи захисту ґрунту, то такі біологічні активи ми будемо враховувати в складі основних засобів.

Ви знали, що МСБО (IAS) 16 «Основні засоби», крім вищевказаних МСБО та МСФЗ, має посилання ще на 14 інших стандартів?
Взаємозв'язок МСБО (IAS) 16 і інших стандартів
МСБО (IAS) 16 визначає такі основні засоби, як матеріальні об'єкти, що їх:
а) утримують для використання у виробництві або постачанні товарів чи наданні послуг для надання в оренду або адміністративних цілей;
б) використовуватимуть, за очікуванням, протягом більше ніж одного періоду.
Припустимо, компанія придбала ростер для обсмажування кави, який оснащений програмним забезпечення для автоматизації та контролю за виробничим процесом. Чи буде цей програмний продукт враховуватися окремо як нематеріальний актив відповідно до МСБО (IAS) 38 «Нематеріальні активи», чи буде в складі основних засобів? Для відповіді на це питання необхідно звернутися до МСБО (IAS) 38, який встановлює вимоги щодо ідентифікації (виділення) нематеріальних активів. Тобто виключно МСБО (IAS) 16 нам буде недостатньо для вирішення ситуації.

До обліку матеріальних активів може застосовуватися як МСБО (IAS) 16 «Основні засоби», так і МСБО (IAS) 40 «Інвестиційна нерухомість». Інвестиційна нерухомість – це нерухомість (або її частина), яка утримується з метою отримання орендних платежів, приросту вартості або того й іншого.

У визначенні «основних засобів» і «інвестиційної нерухомості» є вказівки на те, що наше майно може бути здано в оренду. Якщо ми здамо в оренду ростер терміном на один рік, який будемо застосовувати МСБО? Ви вже помітили відмінності між цими двома стандартами? Перший застосовується для обліку всіх основних засобів, які відповідають визначенню, а другий тільки для нерухомості - будівель і землі. Таким чином, переданий в оренду ростер ми будемо враховувати в складі основних засобів, а доходи від оренди визнавати відповідно до МСФЗ (IFRS) 16 – «Оренда». Якщо ж ми цей ростер передамо в оренду на весь термін його корисного використань, то перейдемо повністю вже в сферу застосування МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» і будемо враховувати тепер не основні засоби, а дебіторську заборгованість за фінансовою орендою.
Приклад
Компанія володіє адміністративною будівлею, верхні поверхи якого займає адміністрація цієї компанії, а нижні передані в оренду численним орендарям. Який стандарт застосовувати для обліку цієї будівлі: МСФЗ (IAS) 16 або МСБО (IAS) 40 «Інвестиційна нерухомість»? Відносно цієї ситуації ми знайдемо вказівки в МСБО (IAS) 40: якщо нерухомість може бути розділена і продана по частинах, то поверхи, які займає адміністрація, будуть враховуватися як основні засоби, а нижні поверхи - як інвестиційна нерухомість.
Первісну оцінку основних засобів ми робимо за собівартістю, куди включаємо:
1
Ціну покупки. Якщо ми купили обладнання у нерезидента і заплатили йому аванс у валюті, то для обліку такої операції ми будемо застосовувати IAS21 «Вплив зміни валютних курсів»
2
Витрати з доставки активу і приведення його в стан, необхідний для експлуатації у спосіб, визначений управлінським персоналом. Якщо ми споруджуємо або монтуємо актив зусиллями працівників компанії, то ми будемо застосовувати МСБО (IAS) 19 «Виплати працівникам» для відображення виплат персоналу, а також МСБО (IAS) 2 «Запаси», якщо нам будуть потрібні додаткові матеріали
3
Первісну розрахункову оцінку витрат на демонтаж, переміщення об'єкта основних засобів, відновлення займаної ним ділянки. Для обліку таких витрат ми повинні знати МСБО (IAS) 37 «Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи"
У разі, якщо ми використовуємо кредитні кошти для створення кваліфікованого активу, ми повинні розрахувати і капіталізувати процентні витрати відповідно до МСБО (IAS) 23 «Витрати на позики».

Балансова вартість основних засобів може бути зменшена на суму державних субсидій відповідно до МСБО (IAS) 20 «Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу».

Для подальшої оцінки основних засобів за історичною вартістю, яка розраховується як первісна вартість за мінусом накопиченої амортизації і збитків від знецінення, нам знадобляться знання:

МСБО (IAS) 8 «Облікова політика» в частині перспективного підходу до обліку в разі зміни бухгалтерських оцінок методу амортизації, ліквідаційної вартості об'єкта, терміну його корисного використання;

МСБО (IAS) 36 «Зменшення корисності активів" в частині визначення збитку від знецінення.

Для застосування моделі за переоціненою вартістю ми повинні знати, як визначити справедливу вартість відповідно до МСФЗ (IFRS) 13 «Оцінка справедливої вартості». Якщо переоцінка основних засобів має податковий ефект, то він визнається та враховується відповідно до МСБО (IAS12) «Податки на прибуток».

Компанія перестає визнавати об'єкт основних засобів при його вибутті або коли більше не очікує майбутніх економічних вигод від його використання. При визначенні дати вибуття - передачі контролю, компанія повинна керуватися положеннями МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями».

Таким чином, щоб правильно обліковувати основні засоби, необхідно розглядати ситуацію комплексно, застосовувати професійне судження та знати безліч інших стандартів. Якщо ви дійсно ставите перед собою завдання стати висококваліфікованим фахівцем в області обліку, звітності, фінансів, тільки комплексне вивчення системи міжнародних стандартів дозволить вам зрозуміти їхню логіку, структуру, взаємозв'язок і взаємозалежність.
Автор статті
Олена Любящева
FCCA, сертифікований тренер АССА, ДипИФР; експерт у галузі фінансів зі значним досвідом роботи на позиціях головного бухгалтера, фінансового директора
Сподобалась стаття?
Ви можете поділитися у власному Facebook, LinkedIn, Telegram