Школа МСФЗ

початок 15 вересня
Мета курсу: вивчити міжнародні стандарти фінансової звітності та навчитися застосовувати їх на практиці
Для кого? Для всіх, хто пов'язаний зі складанням, контролем, аудитом, аналізом фінансової звітності, оцінкою та прийняттям інвестиційних рішень, позик, кредитів тощо
Онлайн-формат
48 академ. годин / 12 занять
Навчальні матеріали
Підтримка викладача
Онлайн-підтримка під час навчання
Сертифікат EY
Сертифікат Академії бізнесу EY по закінченню програми
Спеціально розроблені консультантами Академії бізнесу EY
Домашні завдання, тестування
Корпоративний формат
Програма може бути адаптована і проводитися спеціально для Вашої компанії
Заняття у вечірній час з 18:00 до 21:15
Зручний розклад
Що ми пропонуємо?
Програма курсу
Заняття №1 - 15.09
Концептуальна основа фінансової звітності
IAS 1 Подання фінансової звітності
IAS 8 Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки
Заняття №2 - 17.09
IAS 16 Основні засоби
IAS 40 Інвестиційна нерухомість
IAS 23 Витрати на позики
IFRS 13 Нематеріальні активи
IAS 38 Оцінка справедливої вартості
Заняття №3 - 22.09
Заняття №4 - 24.09
Заняття №5 - 29.09
Заняття №6 - 1.10
Заняття №7 - 06.10
Заняття №8 - 08.10
IFRS 15 Дохід від договорів з клієнтами
IAS 10 Події після звітного періоду
IFRS 16 Оренда
IAS 2 Запаси
IAS 36 Зменшення корисності активів
IAS 37 Резерви, умовні зобов'язання та умовні активи
IFRS 9 Фінансові інструменти
IAS 41 Сільське господарство
IAS 20 Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу
IAS 21 Вплив змін валютних курсів
Заняття №9 - 13.10
IAS 12 Податки на прибуток
IAS 24 Пов'язані сторони
IFRS 8 Операційні сегменти
Заняття №10 - 15.10
Заняття №11 - 20.10
IFRS 3, IFRS 10
Основи складання консолідованої фінансової звітності
Консолідований звіт про фінансовий стан
Заняття №12 - 22.10
Консолідований звіт про сукупний дохід
Консолідований звіт про зміни в капіталі
IАS 28 Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства
IAS 7 Звіт про рух грошових коштів
IFRS 1 Перше застосування МСФЗ

Вартість програми
Спеціальні пропозиції
10 500 грн
для постійних клієнтів
при реєстрації двох і більше співробітників
або одного заняття
1 500 грн
Бізнес-тренер
ДипІФР(Рос)
ACCA
Спеціалізується в області фінансового аналізу та менеджменту, відстрочених податків, консолідації фінансової звітності та проводить тренінги "Школа МСФЗ", "Актуальні аспекти МСФЗ".
Олена Любящева
Залишайте заявку, щоб узяти участь у програмі "Школа МСФЗ"
Залишаючи заявку, Ви даєте згоду на обробку персональних даних.
Контакти
Олена Струкова
Координатор відкритих тренінгів, LEM
+380 (44) 499 33 48
+380 (67) 536 05 46

Назва EY відноситься до глобальної організації та (або) до однієї або декільком компаніям, що входять до складу Ernst & Young Global Limited, кожна з яких є окремою юридичною особою. Ernst & Young Global Limited - юридична особа, створена відповідно до законодавства Великобританії, - є компанією, що обмежена гарантіями її учасників та не надає послуг клієнтам.

© Copyright 2020. ТОВ "Ернст енд Янг". Всі права захищені.
Error get alias