Фінансовий аналіз для кредитних аналітиків

9500,00
* До вартості буде додано ПДВ 20%

Програма тренінгу:

1-й день

Введення: цілі і алгоритм аналізу
 Внутрішні і зовнішні фактори, що впливають на діяльність компанії
 Послідовність проведення аналізу

Розділ 1. Читання й аналіз фінансових звітів.
Горизонтальний і вертикальний методи аналізу. Прояв галузевих особливостей в звітності
 1.1. Баланс - інформація про інвестиції і джерела їх фінансування. Галузеві особливості балансів
 1.2. Звіт про прибутки та збитки – інформація про доходи та витрати. Відображення «ланцюжка цінності» і специфіки діяльності
 1.3. Звіт про рух грошових коштів - інформація про притоки і відтоки грошей. Особливості життєвих циклів компаній і видів діяльності (операційна, інвестиційна та
фінансова)

Розділ 2. Аналіз рентабельності інвестицій позичальника
 2.1. Оцінка рентабельності інвестицій - основи благополучного розвитку і зростання вартості компанії. В які напрямки діяльності компанії вигідно інвестувати? Як компанія обґрунтовує потребу в кредиті?
✓ Перекласифікація статей звітності. Перехід до аналітичних звітів, які залежать від стандартів звітності
✓ Інвестиції в який вид діяльності більш рентабельні?
 2.2. Фактори, що впливають на рентабельність інвестицій. Галузеві особливості бізнесу, що кредитується. Діагностика проблем розвитку бізнесу
✓ Як перевірити обґрунтованість фінансових прогнозів компанії?
✓ Яка стратегія розвитку компанії і як вона відбивається у фінансових показниках (ефективності продажів і оборотності активів)?
✓ Виявлення основних проблем у діяльності компанії. Що може порадити кредитний аналітик менеджменту компанії? На що звернути увагу при ухваленні рішення про кредитування?
  2-й день

  2.3. Грошовий цикл і його вплив на потребу компанії в позикових коштах. Ефективність управління грошовими потоками

  Розділ 3. Фінансова стійкість компанії (Ризик і прибутковість). Аналіз фінансової стійкості, ліквідності і платоспроможності компанії
   3.1. Вплив структури фінансування на рентабельність і
  ризик
  ✓ Чи вигідно компанії брати кредит?
  ✓ Обґрунтування ефективності кредиту для компанії-клієнта
  ✓ Фінансова стійкість і ліквідність, їх взаємозв'язок
   3.2 Оцінка структури балансу: коефіцієнти «покриття»
  (ліквідності)
  ✓ Навіщо і що треба «покривати»?
  ✓ Чому не можна довгострокові проекти фінансувати короткостроковими позиками?
   3.3. Методи оцінки платоспроможності
  ✓ Розрахунок чистих грошових потоків
  ✓ Розрахунок коефіцієнтів покриття відсотків і зобов'язань чистими грошовими коштами позичальника

  *тренінг проводиться російською мовою
  *тренінг відбудеться очно в офісі EY за адресою м. Київ, вул. Хрещатик 19, БЦ Хрещатик Плаза

  За консультацією звертайтеся до Альони Струкової за телефоном
  +38 044 499 33 48 або пишіть на пошту olena.strukova@ua.ey.com

  Формат: Очно в офісі EY

  Click to order
  Your pre-order
  Total: 
  Your name
  Phone number
  E-mail
  Відправляючи форму, ви даєте згоду на обробку персональних даних