МСФЗ для нефінансових керівників

7500,00

*До вартості буде додано ПДВ 20%Для кого цей тренінг?

 •  Керівники організацій, нефінансових департаментів
 •  Фахівці, робота яких пов'язана з ключовою діяльністю підприємства та впливає на елементи фінансової звітності та, як слідство, на ключові показники діяльності

Програма тренінгу

1 день

 •  МСФЗ (IAS) 1 Подання фінансової звітності: 5 основних елементів
 •  МСФЗ (IAS) 8 Облікова політика,зміни у бухгалтерських оцінки та помилки
 •  МСФЗ (IAS) 2 Запаси: основні положення та найбільш поширені помилки
 •  МСФЗ (IAS) 10 Події після звітної дати: коригуємо або ні?
 •  МСФЗ (IAS) 16 Основні засоби: основні положення та найбільш поширені помилки
 •  МСФЗ (IAS) 38 Нематеріальні активи: основні положення та найбільш поширені помилки
 •  МСФЗ (IAS) 40 Інвестиційна нерухомість
 •  МСФЗ (IAS) 36 Знецінення активів

2 день

 •  МСФЗ (IAS) 21 Вплив змін валютних курсів: грошові та негрошові статті
Облік інвестицій в інші компанії:
 •  МСФЗ (IFRS) 9 Фінансові інструменти
 •  МСФЗ (IFRS) 10 Консолідована фінансова звітність: а чи є контроль?
 •  МСФЗ (IAS) 28 та IFRS 11Метод пайової участі: облік СП та асоційованих підприємств
 •  МСФЗ (IAS 7) «Звіт про рух грошових коштів» - основа для управління ліквідністю та аналізу фінансового здоров'я підприємства
 • Вплив пандемії COVID-19 на фінансову звітність: на що важливо звернути увага?

Дізнатися більше

Дистанційне (онлайн) навчання повністю імітує аудиторне заняття за допомогою віртуального класу.


У Вас буде можливість:

- Бачити на екрані презентацію викладача, брати участь в опитуваннях, проходити тести

- Ставити запитання викладачу і вирішувати практичні завдання разом з групою

Click to order
Обрані програми
Total: