Презентація результатів роботи компанії інвесторам

8500,00
*До вартості буде додано ПДВ 20%

Очний курс:
29-30 листопада
10:00 - 17:30 (UTC +2), Київ, Хрещатик, 19

Цілі модуля:
Получити рекомендації з підготовки презентації фінансових результатів роботи компанії інвесторам
Ознайомитись з принципами сприйняття візуальної і аудіальної інформації
Отримати навички в підборі релевантного набору фінансових показників, що характеризують різні аспекти бізнесу
Ознайомитись з правилами проведення презентації
Відпрацювати прийоми, що допомагають в управлінні стресом під час презентації
Отримати зворотний зв'язок і оцінити власні навички в проведенні презентацій.

Програма:

День 1 «Презентація результатів роботи компанії»

Етап підготовки презентації:
► Мета презентації та її вплив на структуру і подачу матеріалу
► Модель формулювання мети презентації через аудиторію
► Попередній аналіз: аудиторія і ресурси
Практика: формулювання мети презентації - робота в командах. Аналіз результатів і зворотний зв'язок

Фінансові показники: інформація акціонерам, кредиторам, персоналу

Структура презентації:
► Правила складання композиції презентації
► 3 типи структур
► Як завершити презентацію
Практика: Підготовка презентації цільової аудиторії: структура - робота в командах. Аналіз результатів і зворотний зв'язок

Ключові принципи оформлення презентації:
► Розміщення інформації на слайді
► Робота з текстом
► Вибір і створення графіків і діаграм
► Робота з таблицями

Практика: підготовка матеріалів для презентації - робота в командах


День 2 «Презентація результатів роботи компанії»


Техніка виступу:
► Канали передачі інформації. Правило професора Міхрабяна
► Візуальна складова: контакт очей, поза і жести
► Аудіо-складова: гучність, темп, інтонація
► Вербальна складова: лексика виступу

Робота зі стресом:
► Причини і симптоми стресу
► Робота з психологічними причинами
► Робота з фізіологічними причинами

Практика: виступи команд. Аналіз і зворотний зв'язок
Підведення підсумків програми

Формат: Очно в офісі EY

Click to order
Обрані програми
Total: