Mini MBA -
інтенсивна програма для керівників
Mini MBA це курс Академії бізнесу EY, розроблений спеціально для інтенсивної підготовки менеджерів вищої та середньої ланки з основних бізнес-дисциплін: стратегія, ризик-менеджмент, фінанси, підвищення особистої ефективності, управління ефективністю діяльності.
Офлайн-курс
Всі розділи програми пов'язані між собою єдиною метою - підвищення ринкової вартості бізнесу - і відповідають на питання:
Як перевести стратегію в дію? Які існують шляхи вдосконалення бізнес-процесів і діяльності в компанії? Які дії будуть сприяти зростанню вартості бізнесу?
Як знання психології людини допоможе нам підвищити свою особисту ефективність та ефективність нашої команди/компанії?
Як наші досягнення позначаться на фінансових показниках? Як наші управлінські рішення будуть сприяти зростанню вартості бізнесу?
Яким чином ризик-менеджмент може допомогти в реалізації стратегії?
Яка стратегія допоможе нашій компанії досягти успіху на ринку і виграти конкурентну боротьбу?
Цілі програми
?
?
?
?
?
Навчання проводиться в інтерактивній формі, велика частина курсу побудована за методом кейс-стаді, який широко практикується провідними бізнес-школами світу на програмах МBА.
► Розробка стратегії компанії: алгоритм розробки стратегії компанії; аналіз поточного стану справ; розробка бачення: інструменти і практичні труднощі; розробка стратегії із застосуванням методології О. Остервальдера та Іва Пін'є.
► Ув'язування стратегій компаній в корпоративну стратегію: аналіз життєвого циклу компанії із застосуванням методології І. Ідізеса; принципи формування корпоративної стратегії
Структура Програми
Модуль: Стратегія
Введення в MBTI®. Основні поняття
Визначення власного профілю/типу
Визначення профілю/типу групи/команди
Застосування MBTI® в робочих і особистих ситуаціях: побудова і розвиток команди, поліпшення комунікації, рішення задач, прийняття рішень, вирішення конфліктів
Введення: відображення успіху стратегії на фінансових показниках компанії
Інформація, що міститься у фінансовій звітності: баланс, звіт про сукупний дохід
Розрахунок і аналіз основних фінансових показників, що характеризують вартість бізнесу
Оптимізація управлінських рішень в області цін, продажів, витрат, активів, структури капіталу
Необхідність управління ризиками: підвищення стійкості розвитку компанії
Нові споживчі тенденції, які виникли через COVID-19 і способи реагування на них в управлінні ризиками компанії
Найбільш відомі стандарти і моделі з управління ризиками: COSO, ISO 31000, FERMA
Переваги комплексного і динамічного управління ризиками в умовах високої невизначеності
Системи KPI як інструмент впровадження стратегії: типи систем KPI і алгоритми їх розробки; збалансована система показників; правила розробки KPI; відмінність KPI та OKR; моніторинг виконання KPI
Оптимізація бізнес-процесів як інструмент підвищення ефективності діяльності: алгоритм оптимізації бізнес-процесів; критерії і методи вибору процесу для оптимізації; інструменти оптимізації; алгоритм впровадження процесного підходу в компанії.
Модуль:
ризик-менеджмент
Модуль: Управління ефективністю
Модуль: MBTI
Модуль: Фінанси
Завантажте детальну програму
Онлайн-курсу
Офлайн-курсу
Завантажте чек-лист оцінки бізнес-ідеї, інструмент що розглядається в рамках програми Mini MBA
Завантажте чек-лист оцінки бізнес-ідеї
Click to order
Обрані тренінги
Total: 
Промокод
Відправляючи форму, ви даєте згоду на обробку персональних даних