LEM Blog

5 навичок new normal для лідерів

На зміну поняттям «турбулентні часи», «невизначеність» та «коронокриза» приходить термін new normal, або «нова норма». І хоча сам термін не новий, його контекст значно розширився.


Попередні орієнтири не працюють, а нові ще не визначено. Кожен пробує знайти власну відповідь. Від лідерів очікують якщо не готових рішень, то принаймні точки опори та заданого напрямку. 


То куди ж спрямувати зусилля, які навички необхідно «прокачати» вже сьогодні для навігації у new normal


Донедавна більшість топменеджерів орієнтувались на рекомендації форуму у Давосі (2016), так звані «Навички 2020»: комплексне розв’язання проблем, критичне мислення, креативність, управління людьми, координація дій з іншими, емоційний інтелект, судження та прийняття рішень, сервісна орієнтація, взаємодія, ведення переговорів, когнітивна гнучкість. Об’єктивно цей перелік не втратив актуальності, проте на вимогу часу потребує перегляду. 


Проаналізувавши закрите дослідження EY, LinkedIn, HR Trend Institute, Forbes та ін., ми в Академії бізнесу EY пріоритезували 5 навичок «New Normal. Now, Next & Beyond» («Нова норма. Сьогодні, завтра і надалі»):


 1. Адаптивність. 
 2. Інноваційне мислення. 
 3. Критичне мислення. 
 4. Приймання рішень. 
 5. Колаборація. 

Це, безумовно, не вичерпний перелік, а радше «обов’язкова аптечка» сьогодення, яка залишиться базовою та необхідною умовою для трансформації на найближчі роки. «Виживає не найсильніший і не найрозумніший, а той, хто краще пристосовується до змін», — стверджував Чарльз Дарвін. Проте адаптивність як бізнес навичка — не тільки і не стільки про здатність пристосуватися, скільки про те, як отримати вигоду від такого пристосування. 


Швидкість, резильєнтність, готовність до інновацій, уміння давати собі раду з ризиками та невизначеністю, когнітивна гнучкість… — ось про що насправді ця навичка. 


Згідно з класифікацією швейцарського психолога та автора теорії інтелектуального розвитку Жана Піаже, адаптивність як така може бути асимілятивною чи акомодативною.


При асиміляції ми пристосовуємося до нової системи без внесення змін до чинних схем. Іншими словами, підлаштовуємося під нову реальність, погоджуємось зі встановленими правилами, місцями пливемо за течією.


При акомодації відбувається засвоєння нової системи із внесенням змін до схем, що існують. Тобто ми приймаємо нову реальність, доповнюючи її, — міняємо себе і намагаємось змінити те, що нас оточує. 


Так і в бізнесі — рівень нашої адаптивності впливає на наші патерни та може скоригувати стратегію реагування на зміни в режимі new normal


Інноваційне мислення 


Тема disruption, іншими словами, цілеспрямованого руйнування шаблонів та стереотипів задля прориву та інновацій у бізнесі, активно обговорювалась і раніше. Проте саме у режимі new normal вона звучить по-новому та стає особливо актуальною. 


Мати просто класний продукт та крутих продавців уже недостатньо. Необхідно розробити релевантну бізнес-модель через disruption чинної або створення нової, усвідомити і допрацювати власну value proposition та донести вашу ціннісну пропозицію до клієнта. 


Цей процес у певному сенсі — методично виважена творчість. Як казав Мікеланджело, «просто відсікаючи зайве», ви прокладаєте шлях до справжніх інновацій, а безсистемний креатив відступає перед дизайн-мисленням. 


Критичне мислення 


У режимі інформаційного шуму та викривленого сприйняття реальності критичне мислення залишається дуже актуальним як для бізнесу, так і для повсякденного життя. Цікаво, що одна навичка охоплює відразу кілька компетенцій: 


 • вміння працювати з інформацією: тобто аналізувати, синтезувати дані, розкладаючи на деталі та складаючи повну картину, оцінювати отриману інформацію, а також коректно її інтерпретувати;
 • відфільтровувати когнітивні спотворення та протидіяти маніпуляціям;
 • наводити виважену аргументацію;
 • знаходити логічні помилки та невідповідності в процесах, аргументах, даних;
 • робити обґрунтовані висновки;
 • застосовувати вищенаведені навички на практиці задля досягнення бізнес-результатів. 

У new normal розвинене критичне мислення допоможе вам та вашій команді об’єктивно розв’язувати проблеми, приймати максимально ефективні та раціональні рішення.  


Приймання рішень 


Окрім аналізу ситуації та контексту, а також оцінки можливих варіантів за фінансовими та нефінансовими критеріями, в процесі приймання рішень у new normal перед компаніями та їхніми лідерами постає безліч інших запитань: «Що відбувається?», «Що буде далі?», «Що робити?». 


Цей процес скидається на вирішення рівняння з усіма невідомими. І така невизначеність різного ступеню вимагає розширення арсеналу підходів до аналізу ситуацій та прийняття рішень, а також дивовижної гнучкості. 


Тому одним із головних завдань лідерів Now, Next & Beyond є підготовка своїх команд та бізнесу до швидкого переналаштування та адаптивного сприйняття ситуацій у перехідних фазах, а також готовності до організаційних змін на основі прийнятих рішень. 


Співпраця 


Партнерство за принципами win-win, взаємодія, орієнтована на результат, уміння домовитись та налаштувати ефективну комунікацію синхронно та асинхронно, як передумова колаборації — сьогодні уже не виклик, а необхідний фундамент. Для досягнення коротко- та довготермінових цілей об’єднуються бренди, ринки, іноді навіть конкуренти.


Аби зростати в умовах new normal, потрібно постійно вчитись дивитися ширше, методично та правильно вибудовувати спільноти, створювати нові ніші, прораховувати сценарії та ставати мережевим лідером. 


Ми можемо по-різному ставитися до періодів невизначеності. Можна переконувати себе та інших, що це тимчасово. Можна заперечувати нові вимоги та чекати повернення статусу кво… Або змінювати себе та надихати свої команди. Хтось назве new normal дивним часом, а хтось — дивовижним. Здогадайтеся, хто виграє. 


Експерти Академії бізнесу EY підготували серію з п’яти статей, які докладно розглянуть кожну з перелічених вище навичок.


*Підготовано для СЕО club Ukraine

https://executivesclub.com.ua/5-navychok-new-normal-dlia-lideriv/

Особистий розвиток Катерина Сорока