LEM Blog

Як обрати кваліфікаційну програму в галузі фінансів?

Хочете отримати високооплачувану роботу в сфері фінансів? Складіть кваліфікаційні іспити незалежних організацій, щоб підтвердити кваліфікацію.


Навіщо потрібен диплом незалежної організації?


Сьогоднішні випускники шкіл проходять зовнішнє незалежне оцінювання – ЗНО. Іспит ставить єдині вимоги і виключає можливість упередженого оцінювання, навмисного завищення або заниження балів. Заклади вищої освіти змагаються за вчорашніх школярів із високими балами ЗНО, а випускники можуть вибрати для себе найкращий виш.

А що ж далі? Припустимо, ви закінчили університет, де вивчали бухоблік, фінанси, економіку тощо. Наявність диплома не гарантує твердих знань і вміння їх застосувати на практиці, бо якість навчання і подальше тестування знань студентів у закладах вищої освіти залежать від наповнення програм, професіоналізму й вимогливості викладачів.

Тому рівень підготовки студентів до виконання професійних завдань різниться. Тільки зовнішня незалежна експертиза показує роботодавцю рівень підготовленості кандидата до роботи. Незалежне тестування перевіряє навички застосування знань, тому диплом, виданий незалежною організацією, є більш цінним для роботодавця.


Що потрібно враховувати при виборі кваліфікаційної програми?


Усі кваліфікаційні програми багаторівневі, тобто навчання будується від простого до складного. Так, наприклад, повна кваліфікація АССА – це 13 іспитів англійською мовою, які розділені на три рівні, а кваліфікація СІМА містить 9 тестів і три комплексних іспити.

Кваліфікації АССА та СІМА також надають дипломи та сертифікати з окремих галузей знань.

Підготовки до іспиту або тесту триває від одного до трьох місяців.

Вартість кожного іспиту складає від 4 800 грн до 8 000 гривень.

Якщо ви хочете підготуватися до іспиту швидко та якісно, вам не обійтися без послуг навчального центру. Ціни за підготовку в таких центрах стартують від 12 тисяч гривень і залежать від кваліфікації та досвіду викладачів, обсягу програми, кількості годин підготовки та рейтингу навчального центру.

Вибір кваліфікаційної програми залежить від рівня вашої освіти та досвіду роботи.


Які кваліфікаційні дипломи доступні?Один із таких дипломів – Диплом спеціаліста з бухгалтерського обліку та бізнесу (Diploma in Accounting and Business). Отримувач цього диплому має зареєструватися як студент АССА (Association of Chartered Certified Accountants), скласти три іспити англійською мовою: AB (Accountant in Business / Бухгалтер в бізнесі), MA (Management Accounting / Управлінський облік), FA (Financial Accounting / Фінансовий облік) та пройти модуль із професіоналізму та етики (Foundations in Professionalism).

Сучасних випускників вузів не лякають навчання або іспити, що проводяться англійською мовою, тому що молоді люди досить добре нею володіють. Ці іспити складають на комп'ютері, проводяться вони ліцензованими СВ центрами досить часто. Якщо Ви не набрали прохідний бал – 50 із доступних 100, Ви можете спробувати ще раз. Обмежень щодо кількості перездач немає, але і організаційний внесок при цьому необхідно буде платити кожного разу. Вимоги до кандидата мінімальні. Якщо ви студент вузу після першого курсу бакалаврату або маєте Диплом про професійну середню освіту, то ви можете стати студентом АССА паралельно з вашим основним місцем навчання. Освоїти знання, необхідні для отримання Диплому, можна самостійно або в навчальному центрі, наприклад, в Академії бізнесу EY.

Диплом підтверджує, що його власник володіє базовими знаннями з управлінського і фінансового обліку, вміє здійснювати записи господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку, робити перевірочні процедури з повноти та порівнянності інформації, а також складати фінансову звітність.

Якщо ви вже закінчили заклад вищої освіти і зареєструвалися студентом АССА на повну кваліфікацію, частина з цих іспитів вам можуть зарахувати на підставі диплома про вищу освіту. Детальніше про повну кваліфікацію читайте за посиланням: https://www.accaglobal.com/.

Для російськомовного ринку АССА розробила Диплом з міжнародної фінансової звітності – ДипІФР (Рос.). Цей диплом є більш повним аналогом кваліфікаційної програми АССА FR (Financial Reporting / Фінансова звітність) і проводиться в письмовому вигляді, а не на комп'ютері. Щоб отримати диплом ДипІФР (Рос.), потрібно не тільки знати фінансовий облік і складати фінансову звітність, а й орієнтуватися в міжнародних стандартах фінансової звітності, вміти їх застосовувати, обґрунтовувати рішення з зображення операцій господарської діяльності та виробляти навички застосування професійних суджень. ДипІФР підтверджує, що його власник є фінансовим менеджером високої кваліфікації, який допомагає топ-менеджменту компанії виробляти стратегічні рішення, вміє аналізувати причини та наслідки прийняття управлінських рішень та їхній вплив на фінансову звітність. Щоб скласти іспит успішно, потрібно вміти аналізувати ситуацію, застосовувати кілька МСФЗ-стандартів для зображення господарських операцій і поясняти, чому ви застосували саме їх.

Екзамен на здобуття ДипІФР проводиться спеціалізованим провайдером АТС в Києві двічі рік: у червні та грудні. Готуватися до іспиту можна самостійно або в навчальних центрах. Підготовка займає не менше трьох місяців. Вибираючи навчальний центр поцікавтеся у колишніх слухачів якістю викладання, доступністю викладу матеріалу і наявністю підтримки слухачів під час самостійної підготовки.

У 2019 році АССА виводить на російськомовний ринок новий диплом – Фінанси та управління бізнесом.

Цей диплом розрахований на досвідчених фахівців, які володіють дипломом ДипІФР (Рос.) і хочуть продовжити свій професійний розвиток. Зареєструватися на програму можуть також випускники закладів вищої освіти зі спеціалізацією «Фінанси і кредит» або «Бухгалтерський облік», «Аудит» і «Податки та оподаткування».

Для слухачів в Україні найбільш цікавими будуть такі дисципліни: «Управління ефективністю бізнесу», «Фінансовий менеджмент», «Аудит і супутні послуги», а також модуль «Етика». У разі складання іспиту слухачі отримують сертифікати в електронному вигляді.

Іспит «Управління ефективністю бізнесу» націлений на тестування знань і навичок у галузі управлінського обліку. Здобувачі мають використовувати якісну і кількісну інформацію для планування, аналізу, контролю й оцінки показників ефективності бізнесу для вироблення управлінських рішень. Сертифікат із «Фінансового менеджменту» підтвердить, що ви володієте знаннями в галузі інвестування та оцінки бізнесу, управління робочим капіталом компанії, залучення фінансування та управління ризиками. Підготовка до іспиту «Аудит і супутні послуги» розвиває навички проведення аудиторських процедур і вирішення аудиторських завдань у контексті професійної нормативно-правової бази. «Етика» – це безкоштовний обов'язковий модуль, що на реальних прикладах знайомить із сучасними етичними та професійними нормами, розуміння і застосування яких необхідне для успішної кар'єри фінансиста і вибудовування довірчих відносин з бізнесом.

Незалежно від того, яку кваліфікаційну програму ви оберете, у процесі навчання Ви отримаєте унікальну можливість для професійного та особистісного росту. Володіння заповітним Дипломом або Сертифікатом,безперечно, допоможе Вам у кар'єрному зростанні.